genealogy.mrog.org
Main page  •  Navigation  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

FHL INTL Film 715833

mikrofilmy duplikatów metryk Praszki
2009 NOV 21 Akt urodzenia Piotra Baryły
2009 NOV 21 Akt małżeństwa Łukasza Baryły i Katarzyny Krzemińskiej
2009 NOV 21 Akt urodzenia Jana Kukulskiego
2009 NOV 28 Akt zgonu Jakuba Kokota
2009 NOV 28 Akt zgonu Jana Kalinowskiego
2009 NOV 28 Akt urodzenia Małgorzaty Kalinowskiej
2009 NOV 28 Akt urodzenia Marianny Kalinowskiej
2009 NOV 28 Akt urodzenia Zuzanny Kalinowskiej
2009 NOV 28 Akt urodzenia Jadwigi Kalinowskiej
2009 NOV 28 Akt urodzenia Józefa Walentego Lipczaka
2009 NOV 28 Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Elżbiety Meroń
2009 NOV 28 Akt zgonu Franciszki Morawiak
2009 NOV 28 Akt urodzenia Piotra Kokota
2009 NOV 28 Akt urodzenia Jana Bakalarczyka
2009 NOV 28 Akt małżeństwa Wincentego Zająca i Agnieszki Morawianki
2009 NOV 28 Akt urodzenia Karola Kukuła
2009 NOV 28 Akt zgonu Katarzyny Kokot
2009 NOV 28 Akt zgonu Błażeja Morawiaka
2009 NOV 28 Akt urodzenia Józefa Słabika
2009 NOV 28 Akt zgonu Antoniny Słabik
2009 NOV 28 Akt urodzenia Mateusza Kokota
2009 NOV 28 Akt zgonu Franciszki Zagrodnik
2009 NOV 28 Akt zgonu Franciszki Słabik
2009 NOV 28 Akt małżeństwa Franciszka Morawiaka i Ewy Wicher
2009 NOV 28 Akt urodzenia Wincentego Morawiaka
2009 NOV 28 Akt urodzenia Macieya Zagrodnika
2009 NOV 28 Akt urodzenia Stanisława Bakalarczyka
2009 DEC 3 Akt małżeństwa Tomasza Kalinowskiego i Julianny Słabik
2009 DEC 3 Akt małżeństwa Wawrzyńca Zagrodnika i Jadwigi z Kalinowskich wdowy po Kokocie
2009 DEC 3 Akt urodzenia Szymona Kalinowskiego
2009 DEC 3 Akt małżeństwa Antoniego Kowalczyka i Katarzyny Słabik
2009 DEC 3 Akt urodzenia Józefa Kalinowskiego
2009 DEC 3 Akt zgonu Macieja Bakalarczyka
2009 DEC 10 Akt urodzenia Marianny Hanas
2009 DEC 10 Akt urodzenia Marianny Morawiak
2009 DEC 10 Akt małżeństwa Piotra Kukulskiego i Józefy Plewińskiej
2009 DEC 10 Akt małżeństwa Kazimierza Bakalarczyka i Zofii Dudek
2009 DEC 13 Akt zgonu Małgorzaty Kalinowskiej
2009 DEC 13 Akt zgonu Magdaleny Kalinowskiej
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Józefa Olejnika i Małgorzaty Kokot vel Sałaty
2010 JAN 16 Akt urodzenia Wiktorii Lipczak
2010 JAN 16 Akt urodzenia Magdaleny Kalinowskiej
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Pawła Zagrodnika i Teresy Stasińskiej
2010 JAN 16 Akt urodzenia Marianny Włodarskiej
2010 JAN 16 Akt urodzenia Wincentego Hanasa
2010 JAN 16 Akt urodzenia Marianny Lipczak
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Feliksa Sieradzkiego i Elżbiety z Krupów Dudkowej
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Franciszka Morawiaka i Katarzyny Korzeniewskiej
2010 JAN 16 Akt urodzenia Marianny Kowalczyk
2010 JAN 16 Akt urodzenia Błażeja Pilawki
2010 JAN 16 Akt zgonu Piotra Kokota
2010 JAN 16 Akt urodzenia Katarzyny Kokot
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Józefa Wieczorka i Marianny Kukolanki
2010 JAN 16 Akt zgonu Marcina Janiszewskiego
2010 JAN 16 Akt urodzenia Franciszki Kokot
2010 JAN 16 Akt urodzenia Józefa Kokota
2010 JAN 16 Akt urodzenia Julianny Kukulskiej
2010 JAN 16 Akt urodzenia Zofii Lipczakówny
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Łukasza Wichra i Agnieszki Kokot
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Tomasza Kałwaka i Elżbiety Olejnik
2010 JAN 16 Akt zgonu Wojciecha Morawiaka
2010 JAN 16 Akt urodzenia Katarzyny Zagrodnik
2010 JAN 16 Akt urodzenia Marianny Stykały
2010 JAN 16 Akt urodzenia Antoniego Stykały
2010 JAN 16 Akt urodzenia Jana Słabika
2010 JAN 16 Akt urodzenia Michała Kokota
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Antoniego Kokota i Łucji Kwapińskiej wdowy Skotnickiej
2010 JAN 16 Akt zgonu Antoniego Kokota
2010 JAN 16 Akt zgonu Anny Kokot
2010 JAN 16 Akt zgonu Mateusza Kokota
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Walentego Lipczaka i Małgorzaty Wichrzanki
2010 JAN 16 Akt urodzenia Marianny Hanas
2010 JAN 16 Akt urodzenia Piotra Kokota
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Franciszka Wójcika i Petroneli Maryniak
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Franciszka Hanasa i Marianny Włodarskiej
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Ludwika Włodarskiego i Salomei Jurczyńskiej
2010 JAN 16 Akt zgonu Gertrudy Włodarskiej
2010 JAN 16 Akt urodzenia Marianny Krzemińskiej
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Szymona Pilawki i Marianny Pokorskiej
2010 JAN 16 Akt zgonu Karola Pokorskiego
2010 JAN 16 Akt zgonu Jędrzeja Janasa
2010 JAN 16 Akt zgonu Tekli Janiszewskiej
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Tomasza Śmiałkowskiego i Rozalii Minkner
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Jakuba Jurczyńskiego i Marianny Malak
2010 JAN 16 Akt zgonu Marianny Przybylakowej
2010 JAN 16 Akt zgonu Jana Bakalarczyka
2010 JAN 16 Akt zgonu Jakuba Hanasa
2010 JAN 16 Akt urodzenia Franciszka Słabika
2010 JAN 16 Akt urodzenia Karoliny Kowalczyk
2010 JAN 16 Akt zgonu Jakuba Słabika
2010 JAN 16 Akt urodzenia Antoniego Janasa
2010 JAN 16 Akt urodzenia Szczęsnego Janasa
2010 JAN 16 Akt urodzenia Karoliny Kowalczyk
2010 JAN 16 Akt urodzenia Konstancji Kukuł
2010 JAN 16 Akt urodzenia Franciszka Kukulskiego
2010 JAN 16 Akt urodzenia Tomasza Kukulskiego
2010 JAN 16 Akt urodzenia Kazimierza Zająca
2010 JAN 16 Akt urodzenia Łukasza Zająca
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Jana Rasztara i Marianny Borowik
2010 JAN 16 Akt zgonu Kazimierza Korzeniewskiego
2010 JAN 16 Akt urodzenia Jakuba Pokorskiego
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Piotra Kokota i Barbary Krzemińskiej
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Kazimierza Korzeniewskiego i Barbary Krzemińskiej
2010 JAN 16 Akt zgonu Zofii Kukulskiej
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Ludwik Kukoła i Franciszki Kokocińskiej
2010 JAN 16 Akt urodzenia martwego syna Kaspra i Katarzyny Olejników
2010 JAN 16 Akt zgonu syna Kaspra i Katarzyny Olejników
2010 JAN 16 Akt urodzenia Józefy Lipczak
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Jana Bakalarczyka i Jadwigi Sieradzkiej
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Grzegorza Kuliberdy i Katarzyna Pietruszczanki
2010 JAN 16 Akt zgonu Franciszka Sieradzkiego
2010 JAN 16 Akt urodzenia Marianny Sieradzkiej
2010 JAN 16 Akt zgonu Michała Gorącego
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Wincentego Wieczorka i Anny Kowalczykówny
2010 JAN 16 Akt małżeństwa Stanisława Rasztara i Joanny Kowalczykówny
2010 JAN 16 Akt zgonu Stanisława Bakalarczyka
2010 JAN 16 Akt urodzenia Michała Bakalarczyka
2010 JAN 16 Akt zgonu Michała Bakalarczyka
2010 JAN 16 Akt urodzenia Wojciecha Bakalarczyka
2010 JAN 16 Akt urodzenia Julianny Bakalarczyk
2010 JAN 16 Akt urodzenia Petronelli Lipczak
2010 JAN 16 Akt urodzenia Józefy Zaremby
2010 FEB 13 Akt urodzenia Tomasza Pilawki
2010 FEB 13 Akt małżeństwa Ignacego Chrempińskiego i Łucji Kuli
2010 FEB 13 Akt urodzenia nieżywego dziecka Piotra Kukulskiego
2010 OCT 9 Akt urodzenia Franciszka Słabika
2010 OCT 16 Akt zgonu Honoraty Kokotowej
2012 JAN 19 Akt urodzenia Marianny Kałwak
2012 JAN 19 Akt zgonu Macieya Zagrodnika
2012 JAN 19 Akt zgonu Justyny Sieradzkiej
2012 JAN 28 Akt zgonu Katarzyny Oleynikowey
2012 JAN 28 Akt zgonu Karola Przybyły
2012 JAN 28 Akt zgonu Franciszka Sieradzkiego
2012 JAN 28 Akt małżeństwa Antoniego Mistygacza i Maryanny Garncarkowny
2012 JAN 28 Akt urodzenia Justyny Sieradzkiej
Akt małżeństwa Adama Dureckiego i Julianny Sroczyńskiej
repository of Praszka Parish vital records 1808-1870
Akt małżeństwa — Franciszek Domagała i Marianna Kowalczyk
Akt małżeństwa — Szymon Krzemiński i Balbina Janiszewska
Akt małżeństwa — Wincenty Lipczak i Magdalena Pawlak
Akt małżeństwa — Wojciech Lipczak i Katarzyna Rzepka
Akt małżeństwa — Wojciech Materac i Nepomucena Wróblewska
Akt urodzenia — Franciszka Hanas
Akt urodzenia — Grzegorz Pokorski
Akt urodzenia — Julianna Lipczak
Akt urodzenia — Józef Lipczak
Akt urodzenia — Marianna Kuliberda
Akt urodzenia — Marianna Zarembska
Akt urodzenia — Marianna Lipczak
Akt urodzenia — Rozalia Lipczak
Akt urodzenia — Tomasz Zarembski
Akt zgonu — Julianna Lipczak
Akt zgonu — Karol Krzemiński
Akt zgonu — Marianna Krzemińska
Akt zgonu — Petronela Lipczak
Akt zgonu — Tomasz Zarembski
Akt zgonu — Wojciech Dudek
mikrofilmy i digitalizacje mormonów
Identifier: FHL-715833
Last changes: 1 MAY 2021
Privacy policy:
  • attributes — public
  • name — public
Suggest changes
Generated by JSFamilia