genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

FHL INTL Film 715835

Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Barbary Janiszewskiej
Akt zgonu Salomei Baryły
Akt zgonu Łukasza Kalinowskiego
Akt małżeństwa Karola Soberki i Katarzyny Pawlak (sic!) wdowy Kalinowskiej
Akt urodzenia Karoliny Kalinowskiej
Akt zgonu Karoliny Kalinowskiej
Akt urodzenia Antoniego Kalinowskiego
Akt urodzenia Józefy Kalinowskiej
Akt urodzenia Józefy Baryły
Akt małżeństwa Antoniego Kowalczyka i Julianny Hanas
Akt urodzenia Mikołaja Kukuła
Akt małżeństwa Szymona Zagrodnika i Katarzyny Pokorskiej
Akt urodzenia Jakóba Kukuła
Akt urodzenia Stanisława Kalinowskiego
Akt urodzenia Jana Kalinowskiego
Akt zgonu Karola Słabika
Akt urodzenia Franciszka Lipczaka
Akt urodzenia Piotra Morawiaka
Akt urodzenia Juliyanny Bakalarczyk
Akt małżeństwa Jakuba Pielaka i Agnieszki z Gorących
Akt urodzenia Tomasza Lipczaka
Akt zgonu Rozalii Morawiak
Akt urodzenia Franciszki Morawiak
Akt zgonu Franciszki Morawiak
Akt zgonu Karola Morawiaka
Akt urodzenia Antoniego Słabika
Akt urodzenia Marianny Kokot
Akt małżeństwa Stanisława Hanasa i Katarzyny Bartosiak
Akt zgonu Marianny Hanas
Akt małżeństwa Tomasza Morawiaka i Franciszki Słabik
Akt urodzenia Wojciecha Janasa
Akt małżeństwa Józefa Kukuła i Marianny Lipczak
Akt urodzenia Katarzyny Kukulskiej
Akt zgonu Katarzyny Kukulskiej
Akt urodzenia Antoniego Kukulskiego
Akt urodzenia Wincentego Kokota
Akt urodzenia Katarzyny Kukuł
Akt urodzenia Walentego Kukóła
Akt zgonu Michała Bakalarczyka
Akt urodzenia Maryanny Bakalarczyk
Akt urodzenia Franciszki Hanas
Akt małżeństwa Jakuba Kokota i Zuzanny Rzepki
Akt zgonu Magdaleny Korzeniewskiej
Akt urodzenia Antoniny Lipczak
Akt zgonu Barbary Kokot
Akt zgonu Feliksa Kukuła
Akt zgonu Piotra Kukuła (sic!)
Akt urodzenia Tomasza Kokota
Akt zgonu Józefa Krzemińskiego
Akt zgonu Jana Krzemińskiego
Akt urodzenia Katarzyny Kokot
Akt zgonu Jakóba Kukuła
Akt małżeństwa Franciszka Słabika i Marianny Owczarek
Akt zgonu Antoniego Wolickiego
Akt zgonu Agnieszki Smerdy
Akt małżeństwa Piotra Smerdy i Julianna Wolnej
Akt urodzenia Michała Korzeniowskiego
Akt urodzenia Tomasza Włodarskiego
Akt zgonu Marianny Kowalczyk
Akt zgonu Rocha Myśliwca
Akt małżeństwa Jana Pokorskiego i Marianny Rzepki
Akt urodzenia Marianny Borowik
Akt urodzenia Rozalii Dziuby
Akt urodzenia Antoniny Zarembskiej
Akt zgonu Mateusza Morawiaka
Akt zgonu Antoniego Borowika
Akt urodzenia Jana Stykały
Akt urodzenia Wilchelma Nalichowskiego
Akt małżeństwa Grzegorza Malaka i Józefy Kokot
Akt urodzenia Kazimierza Pokorskiego
Akt małżeństwa Józefa Krupy i Franciszki Janiszewskiej
Akt zgonu Jadwigi Krupy
Akt zgonu Bartłomieja Materaca
Akt zgonu Ewy Kukulanki
Akt zgonu Jana Widery
Akt urodzenia Piotra Zająca
Akt zgonu Feliksa Sieradzkiego
Akt małżeństwa Walentego Materaca i Julianny Krupy
repository of Family History Library
repository of Praszka Parish vital records 1808-1870
Akt małżeństwa — Antoni Kowalczyk i Katarzyna Hąbek
Akt małżeństwa — Jan Kokot i Nepomucena Wróblewska
Akt urodzenia — Antoni Kokot
Akt urodzenia — Antoni Zarembski
Akt urodzenia — Marianna Materac
Akt zgonu — Franciszek Krupa
Akt zgonu — Jan Krupa
Akt zgonu — Marianna Krupa
Akt zgonu — Michał Krupa
Akt zgonu — Łucja Krupa
Identifier: FHL-715835
Last changes: 1 MAY 2021
Privacy policy:
  • attributes — public
  • name — public
Suggest changes
Generated by JSFamilia