genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

repository of Akta urodzeń, małżeńśtw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Wieluniu 1906

Identifier: MR05514-186-A
Last changes: 12 JUN 2021
Privacy policy:
  • attributes — public
  • web robots — no
Suggest changes
Generated by JSFamilia