genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

repository of Inwentarz dóbr dzikowskich 1772

type of eventrepository
the datecurrent
siteCracow, POL‑MA
Europe, Poland, województwo małopolskie, Cracow
objectInwentarz dóbr dzikowskich 1772
repositoryArchiwum Narodowe w Krakowie
collectionArchiwum Dzikowskie Tarnowskich
where 29/639/0/2.18/194 SzwA jedn. 3096214
internet address https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3096214

Notes

  • {#1} mikrofilm J-14399, seria 2.18 Pokolenie XIV: Jan Jacek » administracja majątku » dobra dzikowskie
Identifier: MR11746-R
Last changes: 11 APR 2021
Privacy policy:
  • attributes — public
  • records — public
  • web robots — no
Suggest changes
Generated by JSFamilia