genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use
see also

Akt małżeństwa Józefa Pietrusińskiego Stawowego i Małgorzaty Stefanówny

Akt małżeństwa Józefa Pietrusińskiego Stawowego i Małgorzaty Stefanówny


DGS 4584565


DGS 5079407


Identifier: MR12276-P
Last changes: 29 OCT 2017
Suggest changes
Generated by JSFamilia