genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Mapa Polski

type of eventcitation
sourcewww.genpol.com
wherehttp://genpol.com/module-Mapa.htm
data
Dane przeliczono za pomocą skryptu Mapa Polski z portalu genealogicznego GenPol.com
what is related to

x25
Identifier: MapaPolski
Last changes: 19 APR 2019
Privacy policy:
  • web robots — no
Suggest changes
Generated by JSFamilia