genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Nowa Dęba wg Rymuta

type of eventcitation
sourceNazwy miast Polski
where161
data
NOWA DĘBA, miasto w woj. tarnobrzeskim. Od XVII w. znana jest wieś Dęba; po drugiej wojnie światowej powstaje obok niej miasto, które w r. 1961 otrzymało drogą urzędową nazwę Nowa Dęba. W okolicy płynie rzeczka Dęba, a w 1414 r. koło pobliskiego Machowa, jak podaje dokument historyczny, był las zwany Dęba. Nazwa stanowi relikt bezprzyrostkowego przymiotnika rodzaju żeńskiego; zbudowana analogicznie jak Niedźwiada (: niedźwiedź), Kamiona (: kamień).
what is related to
Identifier: Nowa_Deba_Rymut
Last changes: 16 MAR 2008
Privacy policy:
  • attributes — public
  • name — public
  • records — public
  • web robots — no
Suggest changes
Generated by JSFamilia