genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Wincentego Witosa w Kowalach

type of eventcitation
date of citation on Thursday, the 24th of March 2011
10 years, 3 months and 24 days ago (as of 18 JUL 2021)
where http://www.pspkowale.webpark.pl/index_pliki/page0001.htm
data
W 2008 roku obchodziliśmy jubileusz 70-lecia istnienia naszej szkoły. (…)
Źródła historyczne podają, że pierwszą szkołę w Kowalach zorganizowano prawdopodobnie na pocz. II poł. XIX  w pobliżu dworu na początku ul. Wieluńskiej. Był to dom z jedną klasą i mieszkanie dla nauczyciela wraz z zapleczem gospodarczym. Okres nauki trwał trzy zimy, od listopada do kwietnia. Przez resztę roku dzieci musiały pracować w gospodarstwach swoich rodziców. Nazywano ją „zimową szkołą ruską” Program nauczania obejmował naukę pisania, czytania po polsku, matematykę, zw. rachunkami i j. rosyjski. W okresie I wojny światowej szybko rozwinęła się szkoła w Kowalach. Do programu wprowadzono historię Polski, a nauka trwała przez cały rok. Z powodu braku miejsca dla wszystkich klas, nauczano dzieci w domach prywatnych rozrzuconych po całej wsi. Było to duże utrudnienie dla uczniów i nauczycieli. Pomyślano więc o budowie nowej szkoły. Społeczeństwo Kowali doceniając rolę szkoły po odzyskaniu niepodległości podjęło decyzję budowy szkoły na gruntach P. Rocha Soberki przy ul. Ożarowskiej na Placu Wiejskim. Zaczętą budowę przerwano i ostatecznie postanowiono wybudować nową szkołę na gruntach rolników: Franciszka Tobisa, Piotra Tobisa i Franciszka Mani przy obecnej ul. Szkolnej. Tak powstała nowoczesna szkoła z dużą salą gimnastyczną. Z informacji władz oświatowych na takim poziomie i w takich rozmiarach w ówczesnej Polsce były tylko trzy wiejskie szkoły. Głównym organizatorem i projektodawcą naszej szkoły był kierownik Jan Herduś. Budowę rozpoczęto w maju 1936 r. Kierownictwo budowy szkoły objął inż. Bolesław Daniecki z Wielunia, a majstrem budowy był Feliks Juszczak z Kowali. W maju 1937r. kierownik Jan Herduś został służbowo przeniesiony do szkoły w Wójcinie. W 1939r. dostał się do niewoli radzieckiej i do obozu jenieckiego w Kozielsku, a następnie na podstawie rozkazu władz radzieckich z dnia 16 kwietnia 1940 r. dotyczącego likwidacji polskich oficerów wraz ze swoim uczniem z Kowali inż. ppor. Walentym Nogą zostali skazani na śmierć i zginęli w Katyniu.
Budowę szkoły dokończył Franciszek Zamorski na początku 1938roku. Młodzież po raz pierwszy w roku szkolnym 1938/39 przestąpiła progi tej szkoły. Niestety na krótko, bo przyszły lata  II wojny światowej. W budynku kwaterowały wojska niemieckie. Podczas okupacji  w Kowalach trwało tajne nauczanie. Naukę w szkole zorganizowano dopiero w lutym 1945r.Kierownikiem szkoły po wojnie był nadal Franciszek Zamorski do 1946 roku.
Kolejnymi kierownikami szkoły byli:
P. Adam Słodziński od 1946r. do 1972
P. Marian Piesyk od roku 1972r. do 1985
Następnie dyrektorami byli: od roku 1985 do 1997 P. Stanisław Białas i od 1997 do 2007 P. Jan Ryglewski, od 2001 również jako dyrektor Przedszkola
Od września 2007r dyr. jest P. Lidia Kowalska-Owczarek.(…)
Identifier: pspkowale
Last changes: 24 MAR 2011
Privacy policy:
  • attributes — public
  • web robots — no
Suggest changes
Generated by JSFamilia