genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

FHL INTL Film 715829

type of objectmicrofilm
repositorycurrent (Salt Lake City), The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
where: Family History Library (FHL) = Centra Historii Rodziny (CHR) https://www.familysearch.org/help/fhcenters/locations/centerlocator
current (Łódź), Archiwum Państwowe w Łodzi
where: PL/39/1635/0 SzwA zesp. 74042
what is related to

x18
internet address https://familysearch.org/search/film/007999611
dates 1808-1813
Akt urodzenia Antoniego Lipczaka
Akt małżeństwa Walentego Baryły i Salomei Hanas
Duplikat aktu małżeństwa Kazimierza Krzemińskiego i Jadwigi Słabianki
Akt urodzenia Marianny Myśliwiec
Akt zgonu Sobestyana Myśliwca
Akt urodzenia Agnieszki Krzemińszczanki
Akt małżeństwa Piotra Kokota i Małgorzaty Kwaśnery
Akt małżeństwa Marcina Janiszewskiego i Tekli Kokot
Akt zgonu Marcina Kukuła
Akt małżeństwa Franciszka Morawińskiego i Ewy Kokot
Akt urodzenia Marianny Zagrodniczak
Akt małżeństwa Józefa Włodarczyka i Agnieszki Kalinowskiej
Akt małżeństwa Błażejem Krzakiem i Agnieszką Brodna
Akt małżeństwa Mikołaja Kowalczyka i Elżbiety Kokot
Akt małżeństwa Karola Skorniaka i Barbary Kalinowskiej
Akt małżeństwa Benedykta Zająca i Katarzyny Zagrodnik
Akt małżeństwa Macieja Jędreczczaka i Apolonii Krzak
Akt urodzenia Katarzyny Stasik
Akt urodzenia Piotra Kukuła
Akt małżeństwa Karola Plewy i Marianny Stasiak
Akt małżeństwa Franciszka Dudy i Apolonii Kaczmarek
Akt urodzenia Marii Magdaleny Stykały
Akt urodzenia Jakuba Janiszewskiego
Akt urodzenia Mateusza Słabika
Akt urodzenia Szczepana Kokota
Akt urodzenia Jakuba Zagrodnika
Akt urodzenia Jakuba Anasi(a)ka
Akt małżeństwa Jana Dudy i Zuzanny Korzeniowskiej
Akt małżeństwa Jana Olczyka i Anny Dudek
Akt małżeństwa Wincentego Kokota i Anny Kwaśnery
Akt zgonu Franciszki Kokot
Akt zgonu Jana Pietrasa
Akt zgonu Pawła Zagrodniczaka
Akt zgonu Magdaleny Krupy
Akt zgonu Tekli Zagrodnik
Akt zgonu Petroneli Morawiak
Akt małżeństwa Tomasza Dudka i Zuzanny Zagrodnikowki
Akt małżeństwa Jakuba Myśliwczaka i Agnieszki Zagrodnikówki
Akt zgonu Marianny Korzeniewskiej
Akt zgonu Agnieszki Korzeniewskiej
Akt małżeństwa Macieja Mistygacza i Tekli Kuliberdzianki
Akt małżeństwa Jana Dzieweczczaka i Kunegundy Owczarek
Akt urodzenia Wawrzyńca Owczarka
Akt zgonu Marianny Myśliwczanki
Akt urodzenia Józefa Myśliwca
Akt zgonu Józefa Myśliwczaka
Akt zgonu Salomci Myśliwczakowey
Akt urodzenia Feliksa Włodarczyka
Akt małżeństwa Jana Sieradzkiego i Elżbiety Pietrusianki
Akt urodzenia Anny Kowalczyk
Akt zgonu Antoniego Kokota
Akt urodzenia Barbary Janiszewskiej
Akt zgonu Zuzanny Janiszewskiej
Akt małżeństwa Bartłomieja Dudy i Katarzyny Plećki
Akt zgonu Barbary Dudy
Akt urodzenia Kazimierza Zagrodniczaka
Akt zgonu Stanisława Krupiaka
Akt zgonu Katarzyny Dudczyny
Akt zgonu Mateusza Kowalczyka
Akt urodzenia Józefa Zająca
Akt urodzenia Łucyi Kowalczyk
Akt urodzenia Julianny Owczarek
Akt zgonu Jakuba Anasika
Akt urodzenia Jędrzeja Morawiaka
Akt urodzenia Julianny Słabik
Akt urodzenia Róży Morawińskiej
Akt zgonu Katarzyny Krzemińskiej
Akt zgonu Katarzyny Kukulaczki
Akt zgonu Jakuba Janiszewskiego
Akt zgonu Julianny Myśliwczanki
Akt urodzenia Walentego Dzieweczczaka
Akt urodzenia Antoniego Owczarka
Akt małżeństwa Pawła Krzemienszczaka i Ewy Zajączkowskiej
Akt zgonu Krystyny Mistygas
Akt urodzenia Jędrzeja Morawińskiego
Akt urodzenia Marianny Włodarczyk
Akt zgonu Mikołaja Zająca
Akt zgonu Tomasz Dudy
Akt urodzenia Jadwigi Dudy
Akt urodzenia Antoniego Jarzębskiego
Akt chrztu Julianny Krzemińskiej
Akt urodzenia Maryanny Piechury
Akt urodzenia Zuzanny Sieradzkiej
Akt zgonu Jadwigi Janasiak
repository of Family History Library
repository of Praszka Parish vital records 1808-1870
Akt małżeństwa — Franciszek Pokorski i Tekla Korzeniowska
Akt małżeństwa — Jakub Korzeniowski i Zuzanna Kiczmach
Akt małżeństwa — Jan Olczyk i Agnieszka Gancarek
Akt małżeństwa — Mikołaj Brzóska i Tekla Tomasik
Akt urodzenia Tomasza Krzemińskiego
Akt urodzenia — Anna Myśliwiec
Akt urodzenia — Antonina Maślona
Akt urodzenia — Franciszek Olczyk
Akt urodzenia — Franciszek Pałyga
Akt urodzenia — Gertruda Głąb
Akt urodzenia — Jadwiga Sieradzka
Akt urodzenia — Jakub Myśliwiec
Akt urodzenia — Jakub Owczarek
Akt urodzenia — Jakub Plewa
Akt urodzenia — Józefa Myśliwiec
Akt urodzenia — Kazimierz Olczyk
Akt urodzenia — Zofia Krzemińska
Akt urodzenia — Łukasz Duda
Akt urodzenia — Łukasz Plewa
Akt zgonu — Anna Myśliwiec
Akt zgonu — Brygida Skorniak
Akt zgonu — Jakub Myśliwiec
Akt zgonu — Józefa Myśliwiec
Akt zgonu — Kazimierz Sieradzki
Akt zgonu — Konstancja Myśliwiec
Akt zgonu — Piotr Krupa
Akt zgonu — Tekla Brzóska
Akt zgonu — Zofia Krzemińska
Identifier: FHL-715829
Last changes: 1 MAY 2021
Privacy policy:
  • attributes — public
  • name — public
Suggest changes
Generated by JSFamilia