genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

repository of Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery R–Z

Identifier: MR11753-4-R
Last changes: 2 JAN 2021
Privacy policy:
  • attributes — public
  • records — public
  • web robots — no
Suggest changes
Generated by JSFamilia