genealogy.mrog.org
Main page  •  Navigation  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego

Multimedia album

Regestr Ludności Chrześcjan w Parafii Sokolnickiej Województwie Sieradzkim, Ziemi Wieluńskiej leżący, spisany dnia 1 stycznia 1790 r. przez ks. Jana Żulickiego Kommendarza Religii Katolickiej Rzymskiej 1 JAN 1790 SokolnikiRegestr Ludności Chrześcjan w Parafii Sokolnickiej Województwie Sieradzkim, Ziemi Wieluńskiej leżący, spisany dnia 1 stycznia 1790 r. przez ks. Jana Żulickiego Kommendarza Religii Katolickiej Rzymskiej 1 JAN 1790 Sokolniki
Regestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Kadłub w Województwie Sieradzkim w Ziemi Wieluńskiej w Dekanacie Rudzkim leżącego. Spisany dnia ostatniego Grudnia Roku 1791go przez Księdza Wincentego Ossuchowskiego Administratora Plebanii Kadłub Religii Katolickiej RzymskiejRegestr Ludności Chrześcijańskiej w Parafii Kadłub w Województwie Sieradzkim w Ziemi Wieluńskiej w Dekanacie Rudzkim leżącego. Spisany dnia ostatniego Grudnia Roku 1791go przez Księdza Wincentego Ossuchowskiego Administratora Plebanii Kadłub Religii Katolickiej Rzymskiej
Regestr Ludności Chrześcian w Parafii Miasta Praszki Ziemi Wieluńskiey Dnia 19 Stycznia Roku 1791 przez Jgsci Xiędza Szymona Pągowskiego Plebana Praskiego Religij Katoickiey Rzymskiey spisany 19 JAN 1791 Parish of Theotokos and the Queen of Poland in PraszkaRegestr Ludności Chrześcian w Parafii Miasta Praszki Ziemi Wieluńskiey Dnia 19 Stycznia Roku 1791 przez Jgsci Xiędza Szymona Pągowskiego Plebana Praskiego Religij Katoickiey Rzymskiey spisany 19 JAN 1791 Parish of Theotokos and the Queen of Poland in Praszka
Regestr Ludności Chrześcian w Parafii Praskiey Ziemi Wieluńskiey Woiewództwie Sieradzkim, Roku 1792 Dnia 29. Miesiąca Grudnia przez Jmi Xiędza Woiakowskiego Kommendarza Praskiego spisany Religij Katoickiey Rzymskiey 29 DEC 1792 Parish of Theotokos and the Queen of Poland in PraszkaRegestr Ludności Chrześcian w Parafii Praskiey Ziemi Wieluńskiey Woiewództwie Sieradzkim, Roku 1792 Dnia 29. Miesiąca Grudnia przez Jmi Xiędza Woiakowskiego Kommendarza Praskiego spisany Religij Katoickiey Rzymskiey 29 DEC 1792 Parish of Theotokos and the Queen of Poland in Praszka
Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery A–KRejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery A–K
Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery L–OlRejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery L–Ol
Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery Ol–PRejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery Ol–P
Rejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery R–ZRejestr różnych parafii aktów urodzeń, zejść i ślubów, ludności i dzieci uczęszczających do szkół, litery R–Z
Rejestr Ludności Chrześcijan w Parafii Skomlińskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany Dnia 10 stycznia Roku 1791 przez ks. Jana Krękowskiego Kanonina Kruświckiego Plebana Skomlińskiego Religii Katolickiej RzymskiejRejestr Ludności Chrześcijan w Parafii Skomlińskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany Dnia 10 stycznia Roku 1791 przez ks. Jana Krękowskiego Kanonina Kruświckiego Plebana Skomlińskiego Religii Katolickiej Rzymskiej
Regestr Ludności Chrześcijan w Parafii Miasta JKMści Wielunia Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany dnia 12 Stycznia Roku 1791 przez ks. Teodora Pisarskiego Seniora i Poddziekaniego Balcera Szczecinskiego Marcina i Jana Laskowskich Wikarjuszów Kolegiaty Wieluńskiej Religii Katolickiej RzymskiejRegestr Ludności Chrześcijan w Parafii Miasta JKMści Wielunia Ziemi Wieluńskiej leżącej spisany dnia 12 Stycznia Roku 1791 przez ks. Teodora Pisarskiego Seniora i Poddziekaniego Balcera Szczecinskiego Marcina i Jana Laskowskich Wikarjuszów Kolegiaty Wieluńskiej Religii Katolickiej Rzymskiej
Identifier: MR11753
Last changes: 22 APR 2019
Privacy policy:
  • attributes — public
Suggest changes
Generated by JSFamilia