genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Akt małżeństwa Wojciecha Tomkowczyka i Marianny Krzemienszcząnki

Identifier: MR12415
Last changes: 17 APR 2017
Privacy policy:
  • attributes — public
  • date and time — public
  • name — public
  • records — public
  • web robots — no
Suggest changes
Generated by JSFamilia