genealogy.mrog.org
Main page  •  Navigation  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Białej 1821

type of objectregister
repositorycurrent (Łódź), Archiwum Państwowe w Łodzi
where: PL/39/1405/0/-/25 SzwA jedn. 16317910
what is related to
dates 1821
data
Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwudziestego Pierwszego Dnia Siedemnastego Miesiącza Stycznia ogodzinie ………
Read more »
Identifier: MR14534-025
Last changes: 18 JUL 2021
Privacy policy:
  • attributes — public
Suggest changes
Generated by JSFamilia