genealogy.mrog.org
Main page  •  Navigation  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Wykład pt. „Zespół ksiąg metrykalnych w zasobie Archiwum Diecezjalnego im. ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie”

type of eventstatement
date of statement on Thursday, the 25th of May 2023
9 months and 1 day ago (as of 26 FEB 2024)
siteCracow, now POL‑MA
Europe, Poland, województwo małopolskie, Cracow
słuchaczMaciej Róg
(41 years)
author ks. mgr Krzysztof Kamieński ADT
data
[streszczenie: MR, nie jest dosłownym cytatem, ewentualne błędy obciążają streszczającego]
Najczęściej w ADT są tylko papierowe wtóropisy (duplikaty, kopie, drugie przepisywane egzemplarze) metryk urodzeń, małżeństw i zgonów oraz mikrofilmy pierwopisów (oryginałów, pierwszych egzemplarzy), które tylko pożyczono na czas mikrofilmowania przez mormonów, po czym wróciły do parafii, gdzie mają także alegata, których nie ma w ADT. Natomiast w ADT w aktach konsystorskich można znaleźć m.in. dyspensy (Protocollum exhibitorum – protokół czynności, Index personarum – lista osób)
media wykład https://www.youtube.com/watch?v=M-cg91RphiQ&t=3808 II Krakowska Konferencja Genealogiczna, Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce https://tkwp.pl/konferencjeArchiwum Narodowe w Krakowie https://ank.gov.pl/?p=15219
Rzochówponiżej opracowanie własne (MR) — repozytoria metryk rzochowskich (U=urodzenia, M=małżeństwa, Z=zgony):
what is related to

x26
Identifier: MR16104
Last changes: 27 JAN 2024
Privacy policy:
  • attributes — public
  • date and time — public
  • name — public
  • records — public
Suggest changes
Generated by JSFamilia