genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use
paternal grandfather:
 
paternal grandmother:
 
maternal grandfather:
 
maternal grandmother:
 
father:
 
mother:
 

Wawrzyniec Flis

 
Wawrzyniec had got one child

Notes

  • {#1} See also etymology of surname ‘Flis’.
  • {#2} The progenitor of the Flis family.
  • {#3} As of 17 JUL 2021 he has got at least 1 child, 2 grandchildren, 11 great‑grandchildren, 30 great×2‑grandchildren, 60 great×3‑grandchildren, 90 great×4‑grandchildren and 18 great×5‑grandchildren

Descendant chart

Wawrzyniec Flis

└──> Marianna Flis
     │
     ├──> Anna Wilk
     │     │
     │     ├──> Jan Wilk
     │     │
     │     └──> Antonina Wilk
     │
     └──> Agnieszka Wilk
          │
          ├──> Caroline Wilk
          │     │
          │     ├──> John Doviak
          │     │
          │     ├──> Joseph Doviak
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │
          │     ├──> Emily Doviak
          │     │     │
          │     │     └──> ███
          │     │
          │     ├──> Sophie Doviak
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> ███
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> ███
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │     │
          │     │          │     ├──> {private}
          │     │          │     │
          │     │          │     ├──> ███
          │     │          │     │
          │     │          │     └──> ███
          │     │          │
          │     │          └──> {private}
          │     │               │
          │     │               ├──> ███
          │     │               │
          │     │               ├──> ███
          │     │               │
          │     │               └──> {private}
          │     │
          │     ├──> Jennie Doviak
          │     │     │
          │     │     ├──> Patricia Drzal
          │     │     │
          │     │     ├──> Joseph Drzal
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │
          │     ├──> Fred Doviak
          │     │     │
          │     │     ├──> ███
          │     │     │
          │     │     └──> ███
          │     │
          │     ├──> Stanley Doviak
          │     │     │
          │     │     ├──> ███
          │     │     │
          │     │     └──> ███
          │     │
          │     └──> Frances Doviak
          │          │
          │          ├──> James Ressetar
          │          │
          │          └──> {private}
          │               │
          │               ├──> {private}
          │               │
          │               ├──> {private}
          │               │
          │               └──> {private}
          │
          ├──> Maria Wilk
          │     │
          │     ├──> Jan Róg
          │     │     │
          │     │     ├──> Stanisław Róg
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> Kazimierz Róg
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> Maciej Róg
          │     │     │
          │     │     ├──> Tadeusz Róg
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │     │
          │     │          │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │     │
          │     │          │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          └──> {private}
          │     │               │
          │     │               ├──> {private}
          │     │               │
          │     │               └──> {private}
          │     │
          │     ├──> Józef Róg
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │
          │     ├──> Stefania ███
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │
          │     │          └──> {private}
          │     │
          │     ├──> Franciszek Róg
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │
          │     │          └──> {private}
          │     │
          │     └──> Bronisław Róg
          │          │
          │          └──> {private}
          │
          ├──> Catherine Wilk
          │     │
          │     ├──> Ferdinand Dziewiatek
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          └──> {private}
          │     │
          │     ├──> Josephine Dziewiatek
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │
          │     │          └──> {private}
          │     │               │
          │     │               └──> {private}
          │     │
          │     ├──> Chester Dziewiatek
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │
          │     │          └──> {private}
          │     │
          │     └──> {private}
          │          │
          │          ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     └──> {private}
          │          │
          │          └──> {private}
          │               │
          │               ├──> {private}
          │               │
          │               ├──> {private}
          │               │
          │               └──> {private}
          │
          ├──> Michael Wilk
          │     │
          │     ├──> John Wilk
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> Alan Wilk
          │     │
          │     ├──> Stanley Wilk
          │     │
          │     ├──> {private}
          │     │
          │     ├──> {private}
          │     │
          │     └──> {private}
          │
          ├──> Frances Wilk
          │     │
          │     ├──> Edwin Ludzia
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │
          │     └──> {private}
          │          │
          │          ├──> {private}
          │          │
          │          ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     └──> {private}
          │          │
          │          └──> {private}
          │               │
          │               ├──> {private}
          │               │
          │               ├──> {private}
          │               │
          │               └──> {private}
          │
          ├──> Aniela Wilk
          │     │
          │     ├──> Jan Radek
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │     │
          │     │     │     │     └──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │     │
          │     │          │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          └──> {private}
          │     │
          │     ├──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │
          │     │          └──> {private}
          │     │
          │     └──> Maria Radek
          │          │
          │          ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     └──> {private}
          │          │
          │          ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     ├──> {private}
          │          │     │     │
          │          │     │     └──> {private}
          │          │     │
          │          │     ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     ├──> {private}
          │          │     │
          │          │     └──> {private}
          │          │
          │          └──> {private}
          │               │
          │               ├──> {private}
          │               │
          │               ├──> {private}
          │               │
          │               └──> {private}
          │
          ├──> Wojciech Wilk
          │     │
          │     ├──> Karolina Wilk
          │     │     │
          │     │     ├──> Elżbieta Sadrakuła
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     ├──> {private}
          │     │     │     │
          │     │     │     └──> {private}
          │     │     │
          │     │     └──> {private}
          │     │          │
          │     │          ├──> {private}
          │     │          │
          │     │          └──> {private}
          │     │
          │     └──> {private}
          │          │
          │          └──> Elwira Wilk
          │
          ├──> Andrew Wilk
          │
          └──> Marek Wilk
               │
               └──> Jean Wilk
                    │
                    ├──> Marc Wilk
                    │
                    └──> {private}
Identifier: MR03928
Last changes: 25 OCT 2008
Suggest changes
Generated by JSFamilia