genealogy.mrog.org
Main page  •  Navigation  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Akt małżeństwa Józefa Jamy i Małgorzaty Kalinowskiej

type of eventcitation
date of citation on Sunday, the 23rd of May 2010
13 years, 7 months and 9 days ago (as of 1 JAN 2024)
siteCzęstochowa, now POL‑SL
Europe, Poland, województwo śląskie, Częstochowa
sourceDuplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Praszce z roku 1909
where67/1909
cited by institutionArchiwum Państwowe w Częstochowie
data
67 Strojec
Akt zawarcia małżeństwa sporządzono w miejscowości Praszka trzynastego/dwudziestego szóstego kwietnia, w tysiąc dziewięćset dziewiątym roku o godzinie dziesiątej rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Wojciecha Tabaki, mającego lat pięćdziesiąt pięć, ze wsi Strojec, i Stanisława Jamy, mającego lat czterdzieści, oboje są rolnikami mieszkającymi we wsi Kowale, zawarto związek małżeński w obrządku religijnym między Józefem Jamą, stanu kawalerskiego, mającym dwadzieścia lat, zamieszkałym z rodzicami i urodzonym we wsi Kowale, synem żyjących Włodka? i Petronelli z domu Jabłońska, po mężu Jama, robotników, a Małgorzatą Kalinowską, stanu panieńskiego siedemnaście lat, zamieszkałą z rodzicami i urodzoną we wsi Strojec, córka żyjących JanaAntoniny z domu Zarembskiej po mężu Kalinowska, rolników. Zawarcie związku małżeńskiego poprzedziły zapowiedzi w miejscowym kościele parafialnym dwudziestego dziewiątego marca/ jedenastego/ osiemnastego/ i dwunastego/dwudziestego piątego kwietnia tego roku. Zgoda na ślub małżonków została ogłoszona ustnie przez ojców pana młodego i panny młodej. Małżonkowie oświadczyli, że nie zawarli umowy małżeńskiej między sobą. Ślubu kościelnego udzielił im Ksiądz Feliks Wójcik, wikariusz parafii Praskiej. Niniejszy akt został odczytany (niepiśmiennym) nowożeńcom i świadkom i zapis został przez nas podpisany.

Jama Małgorzata zd. Kalinowska zmarła dnia 7.4.1969 roku w Strojcu, akt zgonu Nr. 32/1969, USC Praszka
translation 25 JUN 2010 »» 28 JUN 2010, Joanna Przyłucka Translarus
to whom or to what is related to

x8

Note

  • {#1} W oryginalnym tekście pojawia się słowo „рабочий” (czyt. raboczij), a może „работник” (rabotnik). Drugie współcześnie tłumaczy się jako „pracownik (umysłowy)”, w przeciwieństwie do pierwszego „pracownika (fizycznego)”. Jednakże uwzględniając ówczesny język, kulturę i chłopsko-wiejski kontekst, w tłumaczeniach zamieniłem to słowo na „robotnik”, bez względu na to które z nich dokładnie wpisał ksiądz.
Identifier: MR05830
Last changes: 13 APR 2019
Privacy policy:
  • attributes — public
  • date and time — public
  • name — public
  • records — public
  • site — public
Suggest changes
Generated by JSFamilia