genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use
see also

Dęba w inwentarzu dóbr dzikowskich 1772

Dęba w inwentarzu dóbr dzikowskich 1772
Source

 • {#1} Dęba w inwentarzu dóbr dzikowskich 1772. Inwentarz dóbr dzikowskich 1772 (MR11746), hrabiowie Tarnowscy z Dzikowa (1772, Dzików); where: pliki 4, 62 i 63.jpg; repository: Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, where: 29/639/0/2.18/194 SzwA jedn. 3096214
  Actum in Castro Sandomiriensi Sabbato post Festum Circumcisionis CHRISTI Domini proximo videlicet die 2quarta mensis Januarii Anno Ejusdem Millesimo Septuagentesimo Septuagesimo Secundo (…)
  Dęba w inwentarzu dóbr dzikowskich 1772 [MR11746-P] Działo się na Zamku Sandomierskim w sobotę po Święcie Obrzezania Pana Chrystusa około(?) tzn.(?) dnia czwartego miesiąca stycznia tego samego roku tysiąc siedemset siedemdziesiątego drugiego [04.01.1772]

  Inwentarz dóbr klucza dzikowskiego z przyległościami dziedzicznych JJWW [Jego Wielmożnych] Amer Hrabiów Tarnowskich z opisaniem wszelkich budynków dworskich, gruntów, łąk etc. poddaństwa, zaprzężegu dworskiego … danin, … wszelkich od tegoż poddaństwa należących do działu następnie mającego z dostateczney indagacyi z weryfikacyi na gruncie tychże dóbr spisany datus 8bris millesimi septigentissimi septangesimi primi Anni. (…)

  Dęba w inwentarzu dóbr dzikowskich 1772 [MR11746-P] Potaziarnia(?) w Dębie na końcu wsi pod lasem na drodze maidańskiej(?) … z drzewa jodłowego y sosnowego okrągłego zbudowana. Staynią z przychodu mająca, do którey wchodzi iest izba duża, do którey się drzwi na zawiasach dwóch, hałach dwóch … y skoblami żelaznymi, obiętych całych w drewno oprawnych. Komora, do którey drzwi ztarcie(?) na zawiasach dwóch, hakach dwóch żelaznych, u którey iest okno duże iedno, po prawey stronie iest także komora na popiół, do którey drzwi(?) ztarcie(?) na biegunach drewnianych, okiem wyrzżniętych dwoie, w którey iest plewa(?) … cztery, kołków dużych żelaznych trzy, kocioł miedziany ieden, do pieca kadzi wielkich do popiołu iedenaście, naczynia drobnieyszego cebrzyków etc. … dziesięć, stołków cztery, stoł duży ieden, łopat żelaznych wielkich trzy, mała iedna, bosaków dwa, rożen żelazny ieden, waga drewniana żelazna okuta iedna, … iedna. Browar Dębski na środku wsi stoi. Browar nowo postawiony z drzewa jodłowego partego(?), staynią z przychodu maiący, w którym iest drzwi dwoie, wiezdnych i qyiezdnych, do którego wchodząc iest izba iedna duża, w którey okien trzy, … nieuprawonych, ale zrobionych znayd…; komora iedna, w którey okienko małe wyrżnięte; drzwi lepsze niewstawione do izby y komory znaydziesię(?) czegoż; ten browar iedny sza… w około pobity.
  Osiadłości wsi Dębydni pańszczyzny w tydzieńpowabyszarwarksprzężay chłopskibydło chłopskiemiód lub za niego pieniądzegrzyby lub za też pieniądzerydze lub za też pieniądzedzieci
  bydłempieszeozimejaredniwołykoniekrowyjałowiceświniekwartyzł[o]t[e]groszećwier[ci]zł[o]t[e]groszemiar[ki]zł[o]t[e]groszesynycórki
  Radkowa wdowa 31122 4 1   11 1 1022
  Bart[łomiej] Wilk3 1122 222   22 2 1013
  Marcin Wilk3 1124 441   11 1 1022
  Jan Kozdęba3 1122 2 2   11 1  21
  Ję[drzey] Tomczyk3 1122 212   11 1  1 
  Roch Krzysztofiński111122 2     11 1    
  Paweł Tomczyk3 1124 224   11 1  22
  Krzysztof Tomczyk3 1122 2  13 11 1  22
  Jakob Tomczyk3 1122 323   11 1  12
  Woytek Wilk leśny 21122 32326 11 1  11
  Piotr Tomczyk 2112  1 1   11 1  11
  Woyciech Flis 21122 221   11 1  11
  Antoni Flis 21122 222   11 1  21
  Jozef Flis 21122 232   11 1  11
  Jakob Kozdeba 2112  1 1   11 1  11
  Stanisław Flis2 1122 222   11 1    
  Maciey Tomczyk 21122 1 1   11 1  3 
  Maciey Rodzeń gontarz 2112  2 3   11 1  32
  Szymek Kozdeba 21122 2 1   11 1  1 
  Woyciech Radek 2112  1     11 1  1 
  Kazimierz Tomczyk leśny 21122 34 515 11 1  3 
  Szymon Flis 21122 323   11 1  12
  Maciey Gurdak 21122 2 2   11 1  22
  Szymon Byczek2 1122 1 1   11 1   1
  Michał Wilk 21122 212   11 1  21
  Jozef Dobrowolski 21122 111   11 1    
  Woyciech Tomczyk 21122 212   11 1  1 
  Wawrzeniec Rawski 2112  2 3   11 1    
  Woyciech Wilk 2112  2 3   11 1  11
  Poręby
  Jozef Wilk leśny 21122 21126 11 1  11
  Stanisław Wrzydek? 21122 2 3   11 1  31
  Mikołay Wilk 21122 212   11 1  21
  Jan Fudali 2112        11 1  11
  Walenty Kwasnik 2112   1    11 1  4 
  Jakob Szatan 21122 2 1   11 1  21
  Sebastyan Rzepolik 2112  121   11 1  1 
  Tomasz Pemman? 2112  1     11 1    
  Tomasz Gurdak 2112  11    11 1  11
  Kazimierz Konował 2112  31    11 1    

  Powinności poddanych dębskich y Porębiakow
  wyrażoną panszcyzną w liniach opisaną iest powinnością każdego podług posiadaiącego gruntu dnie w tydzień odrabiać do iakiey dwor nakaże roboty, a gdy potrzeba dworska wywozu materyału zdatnego do budowli, lub potrzebnego do statku, więc każdy maiący zaprzężaj swoy parą bydła z wozem wychodzić powinien. Palenie smoły iest dawnym ustanowieniem z pańszczyzną całą gromadą co tydzień wypalenie pieca, do którego szczep(?) przynieść rąbać w piecu włożyć za pańszczyznę gromada robić powinna. Gdy zaś w czasie dnia dwor pieca smolanego kurzyć zakaże, tedy dni pańszczyzny, na który folwark wskaże odrabiać powinni, a po odrobioney pańszczyznie na pieniądze do tegoż dnia zstawać(?) ktorym dwor są dni zarobne od oziminy po g[roszy] piętnascie, od jarzyny po groszy dwanaście płacić powinna. Powab dnie przez dni pańszczyzny odbywać powinna każdy do ozimin dzień, do jarzyny drugi. Szarwarkow dwa, do reparacyi grobel w stawie, na ktorym młyn y przerabianie rzek dla wod sięgaiących się do ktorych w czasie gdy potrzeba wychodzić powinni. Gdyby zaś niespodzianie w czasie dała się widzieć woda przewyższaiąca groble y upadły, w czasie takowym przez dni pańszczyzny y mimo odrobionych szarwarkow, bo nie q ratować cała gromada powinna. Strożą dniową y nocną do potaziarni y maziarni lub gdzie dwor … wkoley mocz dni pańszczyzny odbywać powinna, od którey y leśni pilnuiący lasów woyt y przysiętny(?) wolni(?). Powaby zaś z szarwarki y wszelkie należności według ustawy inwentarza oddawać y odbywać powinni. W czasie zimy, gdy dwor nakaże przyczynienia świerkow, zmiejsz(?) błotnistych bez dnia pańskiego na miejsca sposobne y takowe wyciągać powinna cała gromada, maiąca zaprzężaie, ci zaś którzy bydła nie maią, z siekierami pieszo bydź powinni pomocą. … … do fr… po puł kopy każdy przyczynie, gdy dwor nakaże, bez dnia do szpichlerza sądowego odnieść powinno. Laski grabowe do … iako … za dzień obrabiane bydź powinny. Za powinności bez dnia odwiezione bydź maią wąwoz smoły w czasie zimowym do fr… lub na skład do Wisły całą gromady powinności bez dnia pańskiego. Gonciarze dni pańszczyzny nie robią, lecz każdy z nich gontów po kop sto na rok oddać powinien, a co by więcej naddał, za każdą kopę po grosz ośm dwor płaci[ć] ma, ktorych za granicę przedawać pod surową odpowiedzią nie wolno. Daniny wszelkie iako to miodowe … wiele, jak ktory podług rewizyi trzyma na S. Marcin oddawać, iako też grzyby y rydze podług wyrażenia w …, a w niedostatku płaci kwarta miodu … … grzybow zlt ieden, miarka rydzow groszy dziesięć powinni. Do tych powinności y Porębianie nie wszystkim są obowiązani, szczególnie tylko gdy … maziarzy palerzy bywa, do niego niesą używani luz dnie pańszczyzny, gdzie na ktory folwark dwor nakaże odrabiać powinni, a gdy wywieść iakowy materyał nakażą, bydłem wychodzić powinni za dzień pieszy.
  citation: 28 JUN 2014
Identifier: MR11746-P
Last changes: 12 APR 2020
Privacy policy:
 • attributes — public
 • web robots — yes
Suggest changes
Generated by JSFamilia