genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Akt małżeństwa Bartłomieja Kędzi i Zuzanny Cieśląki

Akt małżeństwa Bartłomieja Kędzi i Zuzanny Cieśląki

Note

Source

Identifier: MR11794-P
Last changes: 31 MAY 2020
Suggest changes
Generated by JSFamilia