genealogy.mrog.org
Main page  •  Navigation  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use
paternal grandfather:
 
paternal grandmother:
 
maternal grandfather:
 
maternal grandmother:
 
father:
 
mother:
 

Paweł Cieślak

  Paweł was born abt. 1746 and he died  on Monday, the 19th of May 1806 in Opatów, now POL‑WP

last residence: Mechnice, now POL‑WP

residences: Komorzno, Biskupice, Dobiercice, Paruszowice

Paweł was also known as Paweł Cieszlok, Paweł Czeszlok, Paul Zimmermann, Zimermann

He lived 60 years; was born 278 years ago, died 217 years ago (as of 26 FEB 2024)
children:
Paweł had got 6 children — a daughter and 5 sons
The first child was born when Paweł was 36 years old,
and the last — when he was 55 years old

Notes

  • {#1} Rodziny Kędziów i Cieślaków w I poł. XIX w. w większości trudniły się owczarzarstwem po stronie pruskiej niemieckojęzycznej (śląskiej lub wielkopolskiej), były wyznania protestanckiego (ewangelickiego, luterańskiego). Tylko niektórzy z potomków przeszli na katolicyzm.
  • {#2} See also etymology of surname ‘Cieślak’.
  • {#3} The progenitor of the Cieślak family.
  • {#4} As of 26 FEB 2024 he has got at least 6 children, 13 grandchildren, 14 great‑grandchildren, 17 great×2‑grandchildren, 20 great×3‑grandchildren, 25 great×4‑grandchildren, 42 great×5‑grandchildren, 26 great×6‑grandchildren and 1 great×7‑grandchild

Sources

Timeline

17401750176017701780179018001810182018301840
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paweł Cieślak (1746-1806)
      |-----------------------------------------------------------|                                            
son: Jan Cieślak (1782-1847)
                                          |----------------------------------------------------------------|   
son: Karol Cieślak (1787-?)
                                               |------------------------------/~                              
son: Michał Cieślak (1789-?)
                                                 |---------------------------/--~                             
son: Szymon Cieślak (1794-?)
                                                      |------------------------/--------------------~         
son: Krystian Cieślak (1798-?)
                                                          |----------------------/                             
daughter: Zuzanna Kędzia née Cieślak (1801-1839)
                                                             |----------------/--------------------|           

Descendant chart

Paweł Cieślak

├──> Jan Cieślak
│     │
│     ├──> Michał Cieślak
│     │     │
│     │     └──> Karol Cieślak
│     │          │
│     │          └──> Józef Cieślak
│     │               │
│     │               ├──> Helena Cieślak
│     │               │
│     │               └──> Natalia Cieślak
│     │
│     └──> Karol Cieślak

├──> Karol Cieślak
│     │
│     └──> Rozalia Cieślak

├──> Michał Cieślak
│     │
│     └──> Karol Cieszlak

├──> Szymon Cieślak
│     │
│     └──> Marianna Cieślak
│          │
│          ├──> Julianna Kęża
│          │
│          ├──> Agata Kędzia
│          │
│          ├──> Henryk Kędzia
│          │
│          ├──> Karol Kęża
│          │
│          └──> Marianna Kęża

├──> Krystian Cieślak

└──> Zuzanna Cieślak
     │
     ├──> Józef Kędzia
     │
     ├──> Marianna Kędzia
     │
     ├──> Jan Kędzia
     │
     ├──> Józefa Kędzia
     │     │
     │     ├──> Wawrzyniec Stępień
     │     │     │
     │     │     ├──> Marianna Stępień
     │     │     │
     │     │     ├──> Józefa Stępień
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> Józefa Sikora
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> Franciszek Sikora
     │     │     │
     │     │     ├──> Marianna Stępień
     │     │     │
     │     │     ├──> Andrzej Stępień
     │     │     │
     │     │     ├──> Stanisław Stępień
     │     │     │
     │     │     ├──> Zofia Stępień
     │     │     │
     │     │     ├──> Jan Stępień
     │     │     │
     │     │     ├──> Józef Stępień
     │     │     │
     │     │     └──> Franciszek Stępień
     │     │
     │     └──> Zofia Kołaczek
     │
     ├──> Katarzyna Kędzia
     │     │
     │     ├──> Roch Marcinkowski
     │     │
     │     ├──> Petronela Marcinkowska
     │     │
     │     ├──> Franciszka Marcinkowska
     │     │
     │     ├──> Florentyna Marcinkowska
     │     │     │
     │     │     ├──> Marianna Zapłotna
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> Franciszek Łuczak
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> N.N.
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     └──> N.N.
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> N.N.
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     └──> N.N.
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> Mieczysław Łuczak
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     └──> ███
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     └──> ███
     │     │     │     │          │
     │     │     │     │          ├──> N.N.
     │     │     │     │          │
     │     │     │     │          └──> N.N.
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> Stefan Łuczak
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     │     └──> ███
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     └──> ███
     │     │     │     │     │          │
     │     │     │     │     │          ├──> ███
     │     │     │     │     │          │
     │     │     │     │     │          └──> ███
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     └──> ……… Łuczak
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> Jan Łuczak
     │     │     │
     │     │     ├──> Jan Zapłotny
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> Kazimiera Zapłotna
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> Maria Zapłotna
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> Weronika Zapłotna
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     └──> {private}
     │     │     │          │          │
     │     │     │          │          ├──> {private}
     │     │     │          │          │
     │     │     │          │          └──> {private}
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> Aleksander Paciorek
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     └──> ███
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     └──> {private}
     │     │     │          │
     │     │     │          └──> {private}
     │     │     │               │
     │     │     │               ├──> {private}
     │     │     │               │     │
     │     │     │               │     └──> {private}
     │     │     │               │
     │     │     │               └──> Joanna Paciorek
     │     │     │                    │
     │     │     │                    └──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> Antoni Zapłotny
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> Janina Zapłotna
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     └──> {private}
     │     │     │          │          │
     │     │     │          │          └──> {private}
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │     │
     │     │     │          │     │     └──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     └──> {private}
     │     │     │          │
     │     │     │          └──> {private}
     │     │     │               │
     │     │     │               └──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> Józefa Zapłotna
     │     │     │
     │     │     └──> Ludwika Zapłotna
     │     │          │
     │     │          ├──> ……… Rodak
     │     │          │
     │     │          ├──> Helena Rodak
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          └──> {private}
     │     │          │               │
     │     │          │               ├──> {private}
     │     │          │               │     │
     │     │          │               │     └──> {private}
     │     │          │               │
     │     │          │               └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> Kazimiera Rodak
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> Elżbieta Kalinowska
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> Grażyna Kalinowska
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     └──> Maciej Róg
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> Maria Kalinowska
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     └──> {private}
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          └──> {private}
     │     │          │               │
     │     │          │               └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> Janina Rodak
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> Janusz Pawłowski
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     ├──> {private}
     │     │          │     │     │     │
     │     │          │     │     │     └──> {private}
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     └──> {private}
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> {private}
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     ├──> {private}
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     └──> {private}
     │     │          │     │          │
     │     │          │     │          └──> N.N.
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          ├──> ███
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     └──> N.N.
     │     │          │          │
     │     │          │          └──> {private}
     │     │          │               │
     │     │          │               └──> N.N.
     │     │          │
     │     │          ├──> Juliusz Rodak
     │     │          │
     │     │          ├──> Krystyna Rodak
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> Krzysztof Wojciechowski
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> {private}
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     └──> {private}
     │     │          │     │          │
     │     │          │     │          └──> {private}
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> ……… Rodak
     │     │          │
     │     │          ├──> ……… Rodak
     │     │          │
     │     │          └──> ……… Rodak
     │     │
     │     ├──> Józefa Marcinkowska
     │     │
     │     └──> Katarzyna Marcinkowska
     │          │
     │          ├──> Marianna Wojewódka
     │          │
     │          └──> Józefa Marcinkowska
     │
     ├──> Wojciech Kędzia
     │
     ├──> Marianna Kędzia
     │
     └──> Andrzej Kędzia
Identifier: MR11797
Last changes: 17 JUL 2021
Suggest changes
Generated by JSFamilia