genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use

Indeks małżeństwa Wawrzyńca Stefanka i Magdaleny Krysiakówny

Identifier: MR12533
Last changes: 15 DEC 2019
Privacy policy:
  • attributes — public
  • date and time — public
  • name — public
  • records — public
  • web robots — no
Suggest changes
Generated by JSFamilia