genealogy.mrog.org
Main page  •  Navigation  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use
paternal grandfather:
 
paternal grandmother:
 
maternal grandfather:
 
maternal grandmother:
 
father:
 
mother:
 

Wawrzyniec Stefaniak

  Wawrzyniec was born abt. 1765 and he died  on Saturday, the 3rd of November 1838  on 10 AM in Sokolniki, now POL‑LD

last residence: Sokolniki, now POL‑LD

Wawrzyniec was also known as Wawrzyniec Stefan, Wawrzyn, Wawrzyniec Krysiak

He lived 73 years; was born 259 years ago, died 185 years ago (as of 1 JAN 2024)
wife:
Barbara Garsztych (2 years younger)
marriage: in 1782 in kościół św. Mikołaja w Sokolnikach, Sokolniki, now POL‑LD
they got maried 242 years ago; Wawrzyniec was then 17 years old
they were married for 47 years until Barbara died, Wawrzyniec lived 9 years more
children:
Wawrzyniec had got 2 children — a daughter and a son
The first child was born when Wawrzyniec was 19 years old,
and the last — when he was 31 years old

Notes

  • {#1} Belongs to the Garsztych family (progenitor: Jan Garsztych).
  • {#2} As of 1 JAN 2024 he has got at least 2 children, 11 grandchildren, 14 great‑grandchildren, 15 great×2‑grandchildren, 16 great×3‑grandchildren, 25 great×4‑grandchildren, 42 great×5‑grandchildren, 26 great×6‑grandchildren and 1 great×7‑grandchild

Sources

Timeline

1760177017801790180018101820183018401850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wawrzyniec Stefaniak (1765-1838)
     |----------------/-------------------------------------------------------|                      
wife: Barbara Stefaniak née Garsztych (1767-1829)
       |--------------/----------------------------------------------|                               
son: Szymon Stefanek (1784-1808)
                        |-----------------------|                                                    
daughter: Małgorzata Stefaniak (1796-1856)
                                    |------------------/-----------------/----------------------|    

Descendant chart

Wawrzyniec Stefaniak

├──> Szymon Stefanek

└──> Małgorzata Stefaniak
     │
     ├──> Kacper Pietrusiński
     │
     ├──> Franciszek Pietrusiński
     │
     ├──> Agnieszka Pietrusińska
     │     │
     │     ├──> ……… Mormol
     │     │
     │     ├──> Jakub Mormol
     │     │
     │     ├──> Tekla Mormol
     │     │
     │     ├──> Rozalia Mormol
     │     │
     │     └──> Marianna Mormol
     │
     ├──> Agata Stawowa
     │
     ├──> Marianna Pietrusińska
     │
     ├──> Szczepan Pietrusiński
     │
     ├──> Jan Pietrusiński
     │
     ├──> Paulina Zielińska
     │     │
     │     ├──> Antoni Zapłotny
     │     │
     │     ├──> Agnieszka Zapłotna
     │     │
     │     ├──> Ludwik Zapłotny
     │     │     │
     │     │     ├──> Marianna Zapłotna
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> Franciszek Łuczak
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> N.N.
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     └──> N.N.
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> N.N.
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     └──> N.N.
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> Mieczysław Łuczak
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     └──> ███
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     └──> ███
     │     │     │     │          │
     │     │     │     │          ├──> N.N.
     │     │     │     │          │
     │     │     │     │          └──> N.N.
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> Stefan Łuczak
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     │     ├──> ███
     │     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     │     └──> ███
     │     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     │     └──> ███
     │     │     │     │     │          │
     │     │     │     │     │          ├──> ███
     │     │     │     │     │          │
     │     │     │     │     │          └──> ███
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     └──> ……… Łuczak
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> Jan Łuczak
     │     │     │
     │     │     ├──> Jan Zapłotny
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> Kazimiera Zapłotna
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> Maria Zapłotna
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> Weronika Zapłotna
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     └──> {private}
     │     │     │          │          │
     │     │     │          │          ├──> {private}
     │     │     │          │          │
     │     │     │          │          └──> {private}
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> Aleksander Paciorek
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     └──> ███
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     └──> {private}
     │     │     │          │
     │     │     │          └──> {private}
     │     │     │               │
     │     │     │               ├──> {private}
     │     │     │               │     │
     │     │     │               │     └──> {private}
     │     │     │               │
     │     │     │               └──> Joanna Paciorek
     │     │     │                    │
     │     │     │                    └──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> Antoni Zapłotny
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> Janina Zapłotna
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     └──> {private}
     │     │     │          │          │
     │     │     │          │          └──> {private}
     │     │     │          │
     │     │     │          ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     ├──> {private}
     │     │     │          │     │     │
     │     │     │          │     │     └──> {private}
     │     │     │          │     │
     │     │     │          │     └──> {private}
     │     │     │          │
     │     │     │          └──> {private}
     │     │     │               │
     │     │     │               └──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> Józefa Zapłotna
     │     │     │
     │     │     └──> Ludwika Zapłotna
     │     │          │
     │     │          ├──> ……… Rodak
     │     │          │
     │     │          ├──> Helena Rodak
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          └──> {private}
     │     │          │               │
     │     │          │               ├──> {private}
     │     │          │               │     │
     │     │          │               │     └──> {private}
     │     │          │               │
     │     │          │               └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> Kazimiera Rodak
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> Elżbieta Kalinowska
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> Grażyna Kalinowska
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     └──> Maciej Róg
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> Maria Kalinowska
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     └──> {private}
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          └──> {private}
     │     │          │               │
     │     │          │               └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> Janina Rodak
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> Janusz Pawłowski
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     ├──> {private}
     │     │          │     │     │     │
     │     │          │     │     │     └──> {private}
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     └──> {private}
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> {private}
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     ├──> {private}
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     └──> {private}
     │     │          │     │          │
     │     │          │     │          └──> N.N.
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          ├──> ███
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     └──> N.N.
     │     │          │          │
     │     │          │          └──> {private}
     │     │          │               │
     │     │          │               └──> N.N.
     │     │          │
     │     │          ├──> Juliusz Rodak
     │     │          │
     │     │          ├──> Krystyna Rodak
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> Krzysztof Wojciechowski
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> {private}
     │     │          │     │     │
     │     │          │     │     └──> {private}
     │     │          │     │          │
     │     │          │     │          └──> {private}
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     ├──> {private}
     │     │          │          │     │
     │     │          │          │     └──> {private}
     │     │          │          │
     │     │          │          └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> ……… Rodak
     │     │          │
     │     │          ├──> ……… Rodak
     │     │          │
     │     │          └──> ……… Rodak
     │     │
     │     ├──> Wojciech Zapłotny
     │     │     │
     │     │     └──> Józefa Zapłotna
     │     │
     │     ├──> Franciszek Zapłotny
     │     │
     │     ├──> Józef Zapłotny
     │     │
     │     └──> Antonina Zapłotna
     │          │
     │          ├──> Józef Salejda
     │          │
     │          ├──> Marianna Salejda
     │          │
     │          ├──> Jan Salejda
     │          │
     │          ├──> Franciszek Salejda
     │          │
     │          ├──> Władysław Salejda
     │          │
     │          ├──> Stefan Salejda
     │          │
     │          ├──> Bronisława Salejda
     │          │
     │          ├──> Jan Salejda
     │          │
     │          └──> Stefania Salejda
     │
     ├──> Andrzej Zieliński
     │
     ├──> Ludwika Zielińska
     │     │
     │     ├──> Jan Gałka
     │     │
     │     └──> Antonina Gałka
     │
     └──> Ignacy Zieliński
Identifier: MR12271
Last changes: 13 MAR 2022
Suggest changes
Generated by JSFamilia