genealogy.mrog.org
Strona główna  •  Nawigacja  •  Search engine  •  Captions  •  Contact form  •   •  Terms of use
paternal grandfather:
 
paternal grandmother:
 
maternal grandfather:
 
maternal grandmother:
 
mother:
Brygida Kłos

Jan Pokorski

  Jan was born abt. 1802 in Strojec, POL‑OP

was born 219 years ago (as of 17 JUL 2021); his mother was 42 years old and father was 39 years old at his birth; Jan was 11 years old when his mother died and 29 years old when his father died
siblings:
Jan was the youngest; he had got 2 brothers and 2 sisters
occupationcieśla
wife:
1. Marianna Kaczmarek (1 year older)
marriage: before 1833 (date approximated)
wife:
2. Marianna Rzepka (27 years younger)
marriage: on Sunday, the 8th of May 1853  on 8 AM in kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce, Praszka, POL‑OP
they got maried 168 years ago; Jan was then 51 years old
children from first marriage (Marianna Kaczmarek):
children from second marriage (Marianna Rzepka):
Jan had got 5 children — 2 daughters and 3 sons
The first child was born when Jan was 31 years old,
and the last — when he was 59 years old

Notes

  • {#1} Belongs to the Kaczmarek family (progenitor: Marcin Kaczmarek).
  • {#2} Belongs to the Maślona family (progenitor: Jan Maślona).
  • {#3} Belongs to the Rzepka family (progenitor: Paweł Rzepka).
  • {#4} Belongs to the Skorniak family (progenitor: Krzysztof Skorniak).
  • {#5} As of 17 JUL 2021 he has got at least 5 children, 11 grandchildren, 16 great‑grandchildren, 43 great×2‑grandchildren, 45 great×3‑grandchildren, 15 great×4‑grandchildren, 2 great×5‑grandchildren and 1 great×6‑grandchild

Sources

Timeline

1760177017801790180018101820183018401850186018701880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
father: Krzysztof Skorniak (1763-1831)
   |--------------------/----------------------------------------------|                                                           
mother: Brygida Skorniak née Kłos (1760-1813)
|-----------------------/----------------------------|                                                                             
brother: Karol Tadeusz ‘Skorniak’ Pokorski (1784-1842)
                        |-----------------------/-----------------------/---------|                                                
sister: Konstancja Skorniak (1792-?)
                                |                                                                                                  
sister: Apolonia Joanna Skorniak (1795-?)
                                   |                                                                                               
brother: Franciszek Skorniak (1799-?)
                                       |                                                                                           
Jan Pokorski (1802-?)
                                          |--------------------------------------------------//-------~                            
wife: Marianna Rzepka (1829-?)
                                                                     |-----------------/-----/-------~                            
father-in-law: Walenty Rzepka (1808-?)
                                                |-------------------/------------------~                                          
mother-in-law: Małgorzata Rzepka née Maślona (1810-?)
                                                  |-----------------/------------------~                                          
wife: Marianna Pokorska née Kaczmarek (1801-1851)
                                         |-------------------------------------------------|                                       
son: Jan Pokorski (1833-1835)
                                                                         |-|                                                       
son: Grzegorz Pokorski (1842-1847)
                                                                                  |----|                                           
daughter: Marianna Bakalarczyk née Pokorska (1842-?)
                                                                                  |-----------------/------------------------~    
son: Kazimierz Pokorski (1854-?)
                                                                                              |------------------------------------
daughter: Zuzanna Kalinowska née Pokorska (1861-?)
                                                                                                     |-------------------/---------

Descendant chart

Jan Pokorski

├──> Jan Pokorski

├──> Grzegorz Pokorski

├──> Marianna Pokorska
│     │
│     ├──> Andrzej Bakalarczyk
│     │     │
│     │     └──> Stanisław Bakalarczyk
│     │          │
│     │          ├──> Zygmunt Bakalarczyk
│     │          │     │
│     │          │     ├──> {private}
│     │          │     │     │
│     │          │     │     └──> {private}
│     │          │     │
│     │          │     └──> {private}
│     │          │          │
│     │          │          ├──> {private}
│     │          │          │     │
│     │          │          │     └──> {private}
│     │          │          │          │
│     │          │          │          └──> {private}
│     │          │          │
│     │          │          └──> {private}
│     │          │
│     │          ├──> ……… Bakalarczyk
│     │          │
│     │          ├──> Zofia Bakalarczyk
│     │          │     │
│     │          │     └──> {private}
│     │          │          │
│     │          │          ├──> Rafał Rasztar
│     │          │          │
│     │          │          ├──> {private}
│     │          │          │
│     │          │          └──> {private}
│     │          │               │
│     │          │               └──> {private}
│     │          │
│     │          └──> Jan Bakalarczyk
│     │
│     ├──> Jakub Bakalarczyk
│     │
│     ├──> Franciszka Bakalarczyk
│     │
│     └──> Józef Bakalarczyk

├──> Kazimierz Pokorski

└──> Zuzanna Pokorska
     │
     ├──> Franciszek Kalinowski
     │
     ├──> Katarzyna Kalinowska
     │     │
     │     └──> {private}
     │          │
     │          └──> {private}
     │
     ├──> Franciszek Kalinowski
     │
     ├──> Józef Kalinowski
     │     │
     │     ├──> {private}
     │     │
     │     ├──> Władysław Kalinowski
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │
     │     │     └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> {private}
     │     │          │
     │     │          └──> {private}
     │     │
     │     ├──> Marianna Kalinowska
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │
     │     │     └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> {private}
     │     │          │
     │     │          └──> {private}
     │     │
     │     └──> {private}
     │          │
     │          ├──> {private}
     │          │     │
     │          │     ├──> {private}
     │          │     │
     │          │     └──> {private}
     │          │
     │          └──> {private}
     │               │
     │               ├──> {private}
     │               │
     │               └──> {private}
     │
     ├──> Marianna Kalinowska
     │     │
     │     ├──> Monika Komorowska
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │          │
     │     │     │          └──> {private}
     │     │     │
     │     │     └──> {private}
     │     │          │
     │     │          └──> {private}
     │     │               │
     │     │               └──> {private}
     │     │
     │     ├──> Jan Komorowski
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │
     │     │     └──> {private}
     │     │
     │     └──> {private}
     │          │
     │          ├──> {private}
     │          │
     │          ├──> {private}
     │          │
     │          └──> {private}
     │
     ├──> Adam Kalinowski
     │     │
     │     ├──> Kazimierz Kalinowski
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │
     │     │     └──> {private}
     │     │
     │     ├──> Roman Kalinowski
     │     │     │
     │     │     └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> {private}
     │     │          │
     │     │          └──> {private}
     │     │
     │     ├──> Walenty Kalinowski
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> Włodzimierz Kalinowski
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │
     │     │     └──> Andrzej Kalinowski
     │     │
     │     ├──> Helena Kalinowska
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │          │
     │     │     │          └──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │
     │     │     └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> {private}
     │     │          │     │
     │     │          │     ├──> {private}
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> {private}
     │     │          │     │
     │     │          │     └──> {private}
     │     │          │
     │     │          └──> {private}
     │     │
     │     ├──> {private}
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │
     │     │     └──> {private}
     │     │          │
     │     │          ├──> {private}
     │     │          │
     │     │          └──> {private}
     │     │
     │     ├──> Stanisław Kalinowski
     │     │     │
     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │     │
     │     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     ├──> {private}
     │     │     │     │
     │     │     │     └──> {private}
     │     │     │
     │     │     └──> {private}
     │     │          │
     │     │          └──> {private}
     │     │
     │     └──> {private}
     │          │
     │          ├──> {private}
     │          │     │
     │          │     └──> {private}
     │          │
     │          ├──> {private}
     │          │     │
     │          │     ├──> {private}
     │          │     │
     │          │     ├──> {private}
     │          │     │
     │          │     └──> {private}
     │          │
     │          ├──> {private}
     │          │
     │          ├──> {private}
     │          │     │
     │          │     └──> ███
     │          │
     │          └──> {private}
     │
     └──> Monika Kalinowska
Identifier: MR05698
Last changes: 12 FEB 2011
Suggest changes
Generated by JSFamilia